dijous, 5 de gener del 2017

Activitat 6. Comentari Article d'Opinió

Comentari:

Molt interessant aquesta reflexió de la Maria José.

Seguint una mica amb la línia del que ella comenta i de l'article en qüestió, crec que en les societats conegudes com a desenvolupades, l'educació dels fills i filles és una de les funcions bàsiques que han de desenvolupar les famílies. Són molts els aspectes i situacions que influeixen en l'educació dels fills, però sens dubte, el mecanisme més poderós i eficaç per a afavorir el desenvolupament equilibrat de la personalitat de l'infant així com la seva integració social i escolar, és tenir una bona convivència familiar.
Precisament ara que vivim en un debat permanent sobre metodologies i processos educatius que es volen i s'estan posant en pràctica en moltes escoles d'aquest país i on s'insisteix en les elevades taxes de fracàs escolar, és on les famílies també i juguen un paper fonamental, ja que són una part molt important d'aquest procés en l'educació dels seus fills. La manera d'educar dels pares i la relació amb els germans, l'autonomia de l'infant, la motivació i les costums socials, són alguns dels aspectes que influeixen directament en el rendiment acadèmic de l'infant. 
D'altra banda cal tenir en compte que cada família és un món i que cadascuna d'elles pot fer grans aportacions a l'escola, ja que cada família és el resultat d'una suma de vivències i aquest capital humà pot enriquir molt la tasca que fan entre els professors i els alumnes. 
Per últim crec que és necessari un canvi radical en la conciliació de la vida laboral-familiar, Això vol dir que en una societat on es prioritza el creixement sa i feliç dels infants, ha de fer tot el possible per poder facilitar 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada